LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 21 NĂM 2023

Đăng lúc: 17:52:29 20/05/2023 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 21 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

22/5/2023

Phụng

Cần

Hải

Viết

Thúy

Tâm

Thu

Diệu

 

Bình

 

Linh

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

23/5/2023

Huân

Linh

Hoàng

Thuận

Oanh

Hiệp

Hiếu

Quyên

 

Nga

 

Hiệu

 

 

CT vệ sĩ

4

24/5/2023

Khoa

Kiều

Hương

Thọ

Nhàn

H.Thanh

Huệ

Mai

 

Thịnh

 

Hương

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

25/5/2023

Cường A

Thế Anh

Thủy

L.Cường

Luy

Ng.Thanh

Huy

Tâm

 

Lương

 

Oanh

Sen B

 

 

CT vệ sĩ

6

26/5/2023

Phụng

Thiện

Mai

H.Cường

Thủy

Hiệp

Hiếu

Diệu

 

Hường

 

Linh

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

27/5/2023

Huân

Liên

Bình

Sen A
Nhương

Liên

Quỳnh
Tr.Hạnh

 Hạnh

Hoài

Hương

Nương

Bình

Thảo

H.Tuyết

Huỳnh

Trang

CT vệ sĩ

CN

28/5/2023

Khoa

Dung

Quỳnh

Tiến
Hải

Thúy

Dung
Hạnh B

Hồng

Ngọc

Khánh

Hoa

Hiệu

Đông

Hiệp

Hòa

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 18 tháng 05 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                   
             

 

 

 

               
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 21 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

22/5/2023

Thiện

Dung

Hoàng-Nhương

Quỳnh

Thân-Tùng

Thân

Hậu

 

Vân

Dũng

3

23/5/2023

Kiều

Thế Anh

Cần-L.Cường

Luy

Lực-Phong

Hương

Đông

 

Trang

Cảnh

4

24/5/2023

Cường A

Linh

Hoàng-H.Cường

Hải

Tùng

 

 

 

Vân

Dũng

5

25/5/2023

Huân

Liên

Cần-Tiến

Liên - Viết

Lực-Phong

Thân

Hậu

 

Trang

Cảnh

6

26/5/2023

Kiều

Dung

Hoàng-Nhương

Quỳnh

Hương-Tùng

Hương

Đông

 

Vân

Dũng

7

27/5/2023

Cường A

Thế Anh

Cần-L.Cường

Thanh

Phong

Thân

Hậu

L.Anh

 

Cảnh

CN

28/5/2023

Thiện

Linh

Hoàng-H.Cường

Thuận

Tùng

Hương

 

Hiền

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày  18 tháng 05 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa