LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 21 NĂM 2022

Đăng lúc: 07:49:13 20/05/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 21 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC
Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

23/5/2022

Phụng

Thiện

Dưỡng

Thuận

Thúy

Ng.Thanh

Tâm

 

Quyên

 

Oanh

Trà My

 

 

CT vệ sĩ

3

24/5/2022

Cường A

Liên

Trường

L.Cường

Oanh

Hồng

Hạnh A

 

Thịnh

Hương

Hương

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

25/5/2022

Khoa

Cần

Hương

Thọ

Liên

Hiệp

Huy

 

Bình

 

Hiệu

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

26/5/2022

Huân

Thế Anh

Hoàng

H.Cường

Nhàn

Thủy

Ngọc

 

Hoài

 

Oanh

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

6

27/5/2022

Phụng

Thiện

Sang

Viết

Thủy

Nương

Tâm

 

Quyên

 

Hiệu

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

28/5/2022

Khoa

Linh

Quỳnh

Tiến
Hải

Luy

Hạnh B
H.Thanh

Hạnh A

Sâm

Hoa

Lực

Hiên

Điệp

Trang

CT vệ sĩ

CN

29/5/2022

Cường A

Kiều

Bình B

Nhương
Mai

Phượng

Hường
Dung

Quỳnh

Quỳnh

Ngọc

Bình

Đông

Hiệp

Thành

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 19 tháng 05 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 21 NĂM 2022

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

23/5/2022

Cường A

Thế Anh

Hoàng-Tiến

Hải

Thân-Tùng

Thân

Hoa

 

Vân

Dũng

 

3

24/5/2022

Huân

Kiều

Cần-H.Cường

Luy

Phong

 

 

 

Trang

Cảnh

 

4

25/5/2022

Thiện

Linh

Hoàng-Tiến

Thuận

Lực-Tùng

Thân

Đông

 

Vân

Dũng

 

5

26/5/2022

Kiều

Liên

Cần-L.Cường

Phượng
Viết

Hiệu-Phong

Hương

Hoa

 

Trang

Cảnh

 

6

27/5/2022

Huân

Linh

Cần-Nhương

Liên

Thân-Tùng

Thân

Đông

 

Vân

Dũng

 

7

28/5/2022

Thiện

Thế Anh

Hoàng-H.Cường

Thanh

Phong

Hương

Hoa

Hương

 

Cảnh

 

CN

29/5/2022

Huân

Liên

Cần-L.Cường

Thu- Viết

Tùng

Thân

 

Lan

 

Dũng

 

           

Ngày 19 tháng 05 năm 2022

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa