LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 20 NĂM 2023

Đăng lúc: 10:51:16 18/05/2023 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 20 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

15/5/2023

Huân

Cần

Mai

Tiến

Oanh

Tâm

Hạnh

Ngọc

 

Nương

 

Hiệu

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

16/5/2023

Khoa

Dung

Quỳnh

Hải

Liên

Quỳnh

Huy

Diệu

 

Hoa

 

Thảo

 

 

CT vệ sĩ

4

17/5/2023

Cường A

Linh

Hoàng

Viết

Thúy

Hạnh B

Thu

Hoài

 

Bình

 

Linh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

18/5/2023

Phụng

Kiều

Hải

Nhương

Luy

Tr.Hạnh

Hồng

Tâm

 

Thịnh

 

Hiệu

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

19/5/2023

Huân

Liên

Bình

Thuận

Thủy

Quỳnh

Hiếu

Ngọc

 

Lương

Bình

Đông

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

20/5/2023

Khoa

Thiện

Hương

Sen A
L.Cường

Oanh

Dung
H.Thanh

Huệ

Quyên

L.Anh

Hường

Hương

Hương

Sen B

Tính

Vân

CT vệ sĩ

CN

21/5/2023

Cường A

Thế Anh

Thủy

H.Cường
Thọ

Nhàn

Ng.Thanh
Hiệp

Huy

Mai

Hiền

Nga

Lực

Oanh

Hiệp

Giang

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 11 tháng 05 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                   
             

 

 

 

               
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 20 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

15/5/2023

Cường A

Liên

Hoàng-L.Cường

Thanh

Bình-Tùng

Bình A

Hậu

 

Trang

Dũng

3

16/5/2023

Thiện

Linh

Cần-H.Cường

Thuận

Hiệu-Phong

Hương

Đông

 

Vân

Cảnh

4

17/5/2023

Huân

Dung

Hoàng-Tiến

Quỳnh

Lực-Tùng

Thân

Hậu

 

Trang

Dũng

5

18/5/2023

Thiện

Liên

Cần-H.Cường

Liên - Viết

Hiệu-Phong

Hương

Đông

 

Vân

Cảnh

6

19/5/2023

Kiều

Thế Anh

Hoàng-Tiến

Thu - Viết

Tùng

Thân

 

 

Trang

Dũng

7

20/5/2023

Cường A

Dung

Cần-Nhương

Hải

Phong

 

 

Khánh

 

Cảnh

CN

21/5/2023

Kiều

Linh

Hoàng-L.Cường

Luy

Tùng

Thân

Hậu

Dự

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày  11 tháng 05 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa