LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 20 NĂM 2022

Đăng lúc: 10:28:38 13/05/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 20 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC
Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

16/5/2022

Khoa

Linh

Thủy

Thuận

Liên

Ng.Thanh

Tâm

 

Hoa

 

Oanh

Tuyết

 

Trang

CT vệ sĩ

3

17/5/2022

Huân

Thiện

Quỳnh

Nhương

Phượng

Hạnh B

Hạnh. A

 

Ngọc

 

Đông

 

Vân

CT vệ sĩ

4

18/5/2022

Cường A

Liên

Hiệu

Tiến

Thủy

Hiệp

Huy

 

Quyên

Hiệu

Hiệu

Hiệp

 

Trang

CT vệ sĩ

5

19/5/2022

Phụng

Kiều

Hương

L.Cường

Luy

Dung

Tâm

 

Bình

 

Oanh

Trà My

 

Vân

CT vệ sĩ

6

20/5/2022

Khoa

Linh

Bình B

Hải

Thúy

H.Thanh

Quỳnh

 

Thịnh

Bình

Đông

Lan Anh

 

Trang

CT vệ sĩ

7

21/5/2022

Huân

Thế Anh

Hoàng

Viết
Sen A

Oanh

Thủy
Diệu

Huy

Khánh

Hoài

Lực

Hiên

Huyền

Hòa

Thức

CT vệ sĩ

CN

22/5/2022

Cường A

Cần

Sang

H.Cường
Sen B

Nhàn

Hường
Nương

Ngọc

Hiền

Bình

Hương

Hương

Hiệp

Huỳnh

Vân

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 12 tháng 05 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 20 NĂM 2022

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

16/5/2022

Thiện

Thế Anh

Hoàng-Tiến

Hải

Thân-Tùng

Thân

 

 

Trang

Dũng

 

3

17/5/2022

Kiều

Liên

Cần-L.Cường

Thuận

Bình-Phong

Hương

Hoa

 

Vân

Cảnh

 

4

18/5/2022

Huân

Thiện

Hoàng-Nhương

Liên

Tùng

 

Đông

 

Trang

Dũng

 

5

19/5/2022

Cường A

Linh

Cần-H.Cường

Phượng
Viết

Thân-Phong

Thân

 

 

Vân

Cảnh

 

6

20/5/2022

Thiện

Kiều

Hoàng-Nhương

Thanh

Tùng

Hương

Hương

 

Trang

Dũng

 

7

21/5/2022

Cường A

Thiện

Cần-H.Cường

Luy

Phong

Thân

Hoa

Sâm

 

Cảnh

 

CN

22/5/2022

Huân

Liên

Hoàng-L.Cường

Thu- Viết

Tùng

 

 

Hương

 

Dũng

 

           

Ngày 12 tháng 05 năm 2022

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa