LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 20 NĂM 2020

Đăng lúc: 10:14:52 07/05/2020 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                     

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

                     
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 20 NĂM 2020

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận      

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

2

11/5/2020

Huân

Thế Anh

Thủy

L.Cường

Sen A

Hạnh A

Tuyết

 

Bình

 

Oanh

Quang

 

 

CT vệ sĩ

3

12/5/2020

Cường A

Khôi

Hương

Quỳnh

Thu

Tâm

Quỳnh

 

Ngọc

 

Đông

Trà My

 

 

CT vệ sĩ

4

13/5/2020

Phụng

Dung

Dưỡng

Viết

Luy

Hồng

V.Huệ

 

Hoài

Hương

Hương

 

 

CT vệ sĩ

5

14/5/2020

Khoa

Thế Anh

Bình B

Thọ

Nhàn

Việt

V.Anh

 

Quyên

Bình B

Hiệu

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

15/5/2020

Huân

Thiện

Hương

H.Cường

Thanh

Tâm

H.Thanh

 

Bình

 

Đông

Trà My

 

 

CT vệ sĩ

7

16/5/2020

Cường A

Cần

Trường

Nhương   Tiến

Luy

Hạnh A Hạnh B

Tr.Hạnh

Lan

Ngọc

 

Hiên

Huyền

Huyền

Hường

CT vệ sĩ

CN

17/5/2020

Phụng

Tuấn

Hiệu

L.Cường  Châu

Thu

Nương    Hồng

Ng.Thanh

Khánh

Hoài

Hiệu

Oanh

Lực

Hiệp

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 7 tháng 05 năm 2020

PHÒNG KHTH

   

 

 

 

GIÁM ĐỐC

         

 

 

 

 

(Đã ký)

         

 

 

 

                 
                                 

Hoàng Sỹ Khoa

         

Đoàn Mạnh Huân

 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

         
                 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 20 NĂM 2020

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, Điện tim, X. quang

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

11/5/2020

Cường A

Thiện

Khôi-H.Cường

Thu

Thân-Phong

Hương

Vân

Dũng

3

12/5/2020

Phụng

Linh

Cần-Nhương

Luy

Thân-Thanh

Đông

Hường

Cảnh

4

13/5/2020

Huân

Thiện

Khôi-L.Cường

Thanh

Hương-Tùng

Hương

Vân

Dũng

5

14/5/2020

Cường A

Linh

Khôi-Tiến

Quỳnh

Bình B-Thanh

Đông

Hường

Cảnh

6

15/5/2020

Phụng

Dung

Khôi-L.Cường

Luy

Thân-Phong

Đông

Vân

Dũng

7

16/5/2020

Huân

Linh

Khôi-H.Cường

Quỳnh

Lực-Tùng

Hương

 

Cảnh

CN

17/5/2020

Cường A

Thiện

Cần-Nhương

Thanh

Hiệu-Thanh

Đông

 

Dũng

           

Ngày 07 tháng 05 năm 2020

PHÒNG KHTH

     

 

 GIÁM ĐỐC

         

 

(Đã ký)

           

 

     
         

 

       

Hoàng Sỹ Khoa

       

Đoàn Mạnh Huân