LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 19 NĂM 2023

Đăng lúc: 16:06:35 08/05/2023 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 19 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

8/5/2023

Khoa

Thiện

Hải

Hải

Thúy

Tâm

Huệ

Mai

 

Bình

Hương

Hương

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

9/5/2023

Cường A

Cần

Mai

H.Cường

Nhàn

Hạnh B

Nhung

Quyên

 

Nga

 

Hiệu

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

10/5/2023

Phụng

Dung

Hương

Thọ

Thủy

Ng.Thanh

Hạnh

Diệu

 

Thịnh

 

Thảo

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

11/5/2023

Huân

Liên

Thủy

Tiến

Oanh

Dung

Huy

Tâm

 

Nương

Hương

Hương

Sen B

 

 

CT vệ sĩ

6

12/5/2023

Khoa

Thế Anh

Quỳnh

L.Cường

Liên

Hiệp

Hồng

Ngọc

 

Hoa

 

Oanh

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

13/5/2023

Cường A

Linh

Hiệu

Sen A
Nhương

Thủy

HạnhB
Quỳnh

Thu

Hoài

Khánh

Lương

Hiệu

Linh

Hòa

Trang

CT vệ sĩ

CN

14/5/2023

Phụng

Kiều

Hoàng

Thuận
Viết

Luy

H.Thanh
Tr.Hạnh

Hiếu

Hường

Dự

Hường

Lực

Đông

Hiệp

Hiệp

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 04 tháng 05 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                   
             

 

 

 

               
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 19 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

8/5/2023

Huân

Linh

Cần-Nhương

Quỳnh

Tùng

 

 

 

Vân

Dũng

3

9/5/2023

Kiều

Thế Anh

Hoàng-Tiến

Hải

Lực-Phong

Bình A

Đông

 

Trang

Cảnh

4

10/5/2023

Cường A

Liên

Cần-L.Cường

Liên - Viết

Bình-Tùng

Hương

Hậu

 

Vân

Dũng

5

11/5/2023

Thiện

Thế Anh

Hoàng-H.Cường

Luy

Phong

 

 

 

Trang

Cảnh

6

12/5/2023

Cường A

Linh

Cần-Nhương

Thuận

Bình-Tùng

BinhA

Hậu

 

Vân

Dũng

7

13/5/2023

Huân

Dung

Hoàng-Tiến

Thanh

Phong

Hương

Hậu

Hiền

 

Cảnh

CN

14/5/2023

Thiện

Liên

Cần-H.Cường

Thu - Viết

Tùng

BinhA

 

Hương

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày  04 tháng 05 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa