LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 19 NĂM 2022

Đăng lúc: 08:10:34 06/05/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 19 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC
Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

9/5/2022

Huân

Thế Anh

Quỳnh

Hải

Liên

Hồng

Hạnh A

 

Thịnh

 

Oanh

 

 

CT vệ sĩ

3

10/5/2022

Cường A

Cần

Hiệu

Tiến

Oanh

Hiệp

Tâm

 

Hoa

Hiệu

Hiên

tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

11/5/2022

Phụng

Kiều

Sang

Thọ

Nhàn

Dung

Huệ

 

Bình

 

Đông

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

12/5/2022

Khoa

Linh

Bình B

Thuận

Phượng

Hạnh B

Ngọc

 

Ngọc

Bình B

Oanh

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

6

13/5/2022

Huân

Thế Anh

Hoàng

Viết

Luy

Thủy

Tâm

 

Hoài

 

Hiên

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

14/5/2022

Cường A

Liên

Trường

Nhương  Sen A

Thủy

Quỳnh  Hường

Hạnh A

Hương

Quyên

Lực

Hiệu

Trà My

Tính

Trang

CT vệ sĩ

CN

15/5/2022

Phụng

Thiện

Dưỡng

L.Cường Mai

Thúy

H.Thanh  Diệu

Huy

Lan

Bình

Hương

Hương

Hiệp

Giang

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 05 tháng 05 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 19 NĂM 2022

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

9/5/2022

Kiều

Linh

Cần-L.Cường

Luy

Thân-Tùng

Thân

Hoa

 

Vân

Dũng

 

3

10/5/2022

Thiện

Liên

Hoàng-Nhương

Thuận

Phong

Hương

Hương

 

Trang

Cảnh

 

4

11/5/2022

Huân

Thế Anh

Cần-H.Cường

Liên

Lực-Tùng

Thân

Đông

 

Vân

Dũng

 

5

12/5/2022

Cường A

Kiều

Hoàng-Tiến

Thu - Viết

Phong

Hương

Hoa

 

Trang

Cảnh

 

6

13/5/2022

Thiện

Linh

Cần-L.Cường

Hải

Thân-Tùng

Thân

Hương

 

Vân

Dũng

 

7

14/5/2022

Huân

Kiều

Hoàng-Tiến

Phượng- Viết

Phong

Thân

Đông

Hiền

 

Cảnh

 

CN

15/5/2022

Cường A

Liên

Cần-Nhương

Thanh

Tùng

Hương

Hương

Quỳnh

 

Dũng

 

           

Ngày 05 tháng 05 năm 2022

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa

     

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

 

 

       

 

DANH SÁCH BÁC SĨ THAM GIA HỖ TRỢ SIÊU ÂM TUẦN THỨ 19

 

       

 

THỨ

NGÀY, THÁNG, NĂM

HỌ TÊN BÁC SĨ

GHI CHÚ

 

2

9/5/2022

Quách Đức Cường
Lương Minh Hiệu
Nguyễn Thanh Bình

 

 

3

10/5/2022

Quách Đức Cường
Lương Minh Hiệu
Nguyễn Thanh Bình

 

 

4

11/5/2022

Quách Đức Cường
Nguyễn Thanh Bình

BS Hiệu nghỉ bù trực

 

5

12/5/2022

Lương Minh Hiệu
Nguyễn Thanh Bình

BS Cường nghỉ bù trực

 

6

13/5/2022

Quách Đức Cường
Lương Minh Hiệu

BS Bình nghỉ bù trực

 

7

14/5/2022

 

 

 

CN

15/5/2022