LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 18 NĂM 2022

Đăng lúc: 07:56:05 29/04/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                       

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

             

 

       
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 18 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC
Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

2/5/2022

Phụng

Liên

Hương

Viết
Thuận

Thủy

Ngọc
Hồng

Tâm

Khánh

Tr.Hạnh

Lực

Hiên

Hiệp

Huỳnh

Trang

CT vệ sĩ

Hải

3

3/5/2022

Cường A

Thế Anh

Quỳnh

Nhương
Sen B

Thúy

Diệu
Thủy

Huy

Hiền

Hoa

Thân

Đông

Trà My

Điệp

Thức

CT vệ sĩ

Phương Anh

4

4/5/2022

Khoa

Linh

Hiệu

Hải

Nhàn

Ng.Thanh

Hạnh.A

 

Thịnh

Hiệu

Oanh

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

5

5/5/2022

Phụng

Cần

Hoàng

Thọ

Oanh

Nương

Tâm

 

Bình

Hương

Hương

 

 

CT vệ sĩ

6

6/5/2022

Huân

Thiện

Sang

Tiến

Liên

H.Thanh

Huy

 

Quyên

 

Oanh

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

7/5/2022

Cường A

Linh

Thủy

H.Cường
Sen A

Luy

Hạnh
Hường

Tuyết

Quỳnh

Hoài

Lực

Hoa

Tuyết

Thành

Vân

CT vệ sĩ

CN

8/5/2022

Khoa

Kiều

Bình B

L.Cường
Bình

Phượng

Hiệp
Quỳnh

Huệ

Hiền

Ngọc

Bình

Hiệu

Hiệp

Hiệp

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 27 tháng 04 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 18 NĂM 2022

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

2/5/2022

Thiện

Linh

Cần-H.Cường

Luy

Phong

Hương

Hương

Sâm

 

Dũng

 

3

3/5/2022

Thiện

Kiều

Hoàng-Tiến

Thanh

Tùng

 

 

Lan

 

Cảnh

 

4

4/5/2022

Cường A

Liên

Cần-Nhương

Liên

Phong

Thân

Hoa

 

Trang

Dũng

 

5

5/5/2022

Kiều

Thế Anh

Cần-Tiến

Hải

Tùng

 

 

 

Vân

Cảnh

 

6

6/5/2022

Cường A

Linh

Hoàng-Nhương

Phượng
Viết

Thân-Phong

Thân

Đông

 

Trang

Dũng

 

7

7/5/2022

Huân

Thế Anh

Cần-L.Cường

Thuận

Tùng

Hương

 

Khánh

 

Cảnh

 

CN

8/5/2022

Thiện

Liên

Hoàng-H.Cường

Thu- Viết

Phong

Thân

Đông

Thiên

 

Dũng

 

           

Ngày 27 tháng 04 năm 2022

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa

     

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

 

 

       

 

DANH SÁCH BÁC SĨ THAM GIA HỖ TRỢ SIÊU ÂM

 

       

 

THỨ

NGÀY, THÁNG, NĂM

HỌ TÊN BÁC SĨ

GHI CHÚ

 

2

2/5/2022

 

 

 

3

3/5/2022

 

 

 

4

4/5/2022

Lương Minh Hiệu
Nguyễn Thanh Bình

 

 

5

5/5/2022

Quách Đức Cường
Nguyễn Thanh Bình
Lê Thế Anh

 

 

6

6/5/2022

Quách Đức Cường
Lương Minh Hiệu
Nguyễn Thanh Bình
Lê Thế Anh

 

 

7

7/5/2022

 

 

 

CN

8/5/2022