LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 18 NĂM 2021

Đăng lúc: 09:48:18 07/05/2021 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

                         
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 18 NĂM 2021

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

3/5/2021

Cường A

Kiều

Thủy

   Nhương  Thuận

Thúy

    Hạnh B   Thắm

Huy

Khánh

Bình

Hương

Hương

Huyền

Hiệp

Thức

CT vệ sĩ

3

4/5/2021

Phụng

Khôi

Hương

Thọ

Phượng

Tâm

V.Anh

 

Quyên

 

Oanh

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

5/5/2021

Khoa

Thiện

Sang

Tiến

Oanh

Việt

Thịnh

 

Ngọc

 

Hiệu

Lực

 

 

CT vệ sĩ

5

6/5/2021

Huân

Linh

Bình B

H.Cường

Nhàn

Hạnh A

Nga

 

Phương

Bình B

Hiên

 

 

CT vệ sĩ

6

7/5/2021

Cường A

Tuấn

Trường

Nhương

Thủy

Quyên

Nhung

 

Hoa

 

Hoa

Lực

 

 

CT vệ sĩ

7

8/5/2021

Phụng

Cần

Hiệu

      Viết       Sen A

Luy

   Hoài - Ngọc

Hạnh A

Lan

Bình

Lực

Hiệu

Hiệp

Trang

CT vệ sĩ

CN

9/5/2021

Khoa

Thế Anh

Hương

L.Cường Châu

Thu

     Quỳnh-Tiến

Tr.Hạnh

Hiền

Hoài

Thân

Linh

Lực

Điệp

Thức

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 29 tháng 4 năm 2021

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

         

 

 

 

 

 

             
         

 

 

 

 

 

           

 

             

 

 

 

 

     

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                       

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 18 NĂM 2021

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

3/5/2021

Huân

Thế Anh

Khôi-L.Cường

Thu - Viết

Tùng

Hương

Hương

Hiền

 

Dũng

 

3

4/5/2021

Cường A

Liên

Cần-H.Cường

Luy

Hạnh-Phong

Hạnh

Đông

 

Trang

Cảnh

 

4

5/5/2021

Huân

Tuấn

Khôi-Nhương

Thuận - Viết

Thân-Tùng

Thân

Hoa

 

Vân

Dũng

 

5

6/5/2021

Cường A

Thiện

Khôi-L.Cường

Luy

Phong

Thân

Đông

 

Trang

Cảnh

 

6

7/5/2021

Huân

Liên

Cần-Tiến

Hải

Hạnh-Tùng

Hạnh

Hoa

 

Vân

Dũng

 

7

8/5/2021

Cường A

Linh

Cần-H.Cường

Thanh

Phong

Hạnh

Hoa

 Quỳnh

 

Cảnh

 

CN

9/5/2021

Huân

Kiều

Cần-Tiến

Phượng   Viết

Tùng

Thân

Hoa

 Khánh

 

Dũng

 

           

Ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

PHÒNG KHTH

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

         

 

           

 

       

 

 

 

         

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa