LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 14 NĂM 2023

Đăng lúc: 14:39:19 30/03/2023 (GMT+7)SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 14 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

3/4/2023

Phụng

Cần

Mai

Thuận

Thúy

Tâm

Huy

Diệu

 

Hoa

 

Hiệu

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

4/4/2023

Huân

Liên

Hương

Nhương

Nhàn

Hiệp

Hạnh

Ngọc

 

Nương

 

Oanh

 

 

CT vệ sĩ

4

5/4/2023

Cường A

Thế Anh

Hải

L.Cường

Thủy

Hạnh B

Huệ

Hoài

 

Bình

Hương

Hương

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

6/4/2023

Khoa

Linh

Hoàng

Nhương

Oanh

Tr.hạnh

Nhung

Tâm

 

Hoa

 

Hiệu

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

7/4/2023

Huân

Thiện

Thủy

Viết

Luy

Quỳnh

Hồng

Hường

 

Nương

 

Đông

Sen B

 

 

CT vệ sĩ

7

8/4/2023

Phụng

Dung

Bình B

Sen A
H.Cường

Liên

H.Thanh
Dung

Thu

Quyên

Quỳnh

Lương

Bình

Thảo

H.Tuyết

Huỳnh

Vân

CT vệ sĩ

CN

9/4/2023

Cường A

Kiều

Quỳnh

Tiến
Hải

Nhàn

Hạnh B
Hiệp

Hiéu

Mai

Hiền

Thịnh

Lực

Linh

Hiệp

Hòa

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 30 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                   
               

 

                 
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 14 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

3/4/2023

Thiện

Linh

Hoàng-H.Cường

Hải

Thân-Tùng

Thân

Hậu

 

Trang

Dũng

3

4/4/2023

Cường A

Dung

Cần-L.Cường

Liên - Viết

Hiệu-Phong

Hương

Đông

 

Vân

Cảnh

4

5/4/2023

Huân

Liên

Hoàng-Tiến

Thu - Viết

Tùng

 

 

 

Trang

Dũng

5

6/4/2023

Thiện

Thế Anh

Cần-H.Cường

Quỳnh

Thân-Phong

Thân

Hậu

 

Vân

Cảnh

6

7/4/2023

Kiều

Liên

Hoàng-Nhương

Thuận

Hương-Tùng

Hương

 

 

Trang

Dũng

7

8/4/2023

Cường A

Linh

Cần-L.Cường

Thanh

Phong

Thân

Hậu

Hương
T.Anh

 

Cảnh

CN

9/4/2023

Thiện

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Luy

Tùng

Hương

Đông

Thiên
T.Anh

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày  30 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa