LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 13 NĂM 2023

Đăng lúc: 09:26:23 24/03/2023 (GMT+7)SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 13 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

27/3/2023

Phụng

Cần

Mai

Nhương

Thúy

Tâm

Hồng

Hường

 

Lương

 

Linh

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

28/3/2023

Cường A

Dung

Quỳnh

Tiến

Nhàn

H.Thanh

Huy

Mai

 

Thịnh

 

Oanh

 

 

CT vệ sĩ

4

29/3/2023

Khoa

Kiều

Sang

L.Cường

Liên

Tr.Hạnh

Hạnh

Diệu

 

Hoa

 

Hiệu

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

30/3/2023

Huân

Thế Anh

Hải

Hải

Thủy

Dung

Thu

Tâm

 

Lương

 

Thảo

Sen B

 

 

CT vệ sĩ

6

31/3/2023

Phụng

Liên

Hương

Thuận

Luy

Hiệp

Hiếu

Ngọc

 

Thịnh

 

Oanh

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

7

1/4/2023

Cường A

Linh

Hiệu

Sen A
Viết

Oanh

HạnhB
H.Thanh

Huệ

Quyên

Thiên

Nương

Hiệu

Đông

Giang

Trang

CT vệ sĩ

CN

2/4/2023

Khoa

Thiện

Hoàng

L.Cường
Thọ

Thúy

Quỳnh
Tr.Hạnh

Nhung

Hoài

Hiền

Bình

Hương

Hương

Hiệp

Hiệp

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 23 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                   
               

 

                 
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 13 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

27/3/2023

Cường A

Linh

Hoàng-Tiến

Quỳnh

Thân-Tùng

Thân

Hậu

 

Vân

Dũng

3

28/3/2023

Kiều

Liên

Cần-L.Cường

Thanh

Lực-Phong

Hương

Đông

 

Trang

Cảnh

4

29/3/2023

Thiện

Thế Anh

Cần-Nhương

Hải

Lực-Tùng

Thân

Hậu

 

Vân

Dũng

5

30/3/2023

Kiều

Linh

Hoàng-Tiến

Thu - Viết

Hương-Phong

Hương

Đông

 

Trang

Cảnh

6

31/3/2023

Thiện

Dung

Cần-L.Cường

Liên - Viết

Bình-Phong

Thân

Hậu

 

Vân

Dũng

7

1/4/2023

Huân

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Thuận

Tùng

Hương

 

T.Anh
Hương

 

Cảnh

CN

2/4/2023

Cường A

Liên

Cần-Tiến

Luy

Phong

 

 

L.Anh
Lan

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày  23 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa