LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 13 NĂM 2020

Đăng lúc: 09:14:45 20/03/2020 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                     

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

                     
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 13 NĂM 2020

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận      

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

2

23/03/2020

Khoa

Dung

Thủy

H.Cường

Sen A

Hạnh B

Quỳnh

 

Quyên

Lực

Quyên

Trà My

 

 

CT vệ sĩ

3

24/03/2020

Huân

Tuấn

Hương

L.Cường

Nhàn

Tâm

V.Huệ

 

Bình

Thân

Oanh

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

25/03/2020

Cường A

Thế Anh

Dưỡng

Quỳnh

Luy

Hồng

Tuyết

 

Hoài

Hương

Hương

Lực

 

 

CT vệ sĩ

5

26/03/2020

Phụng

Khôi

Hiệu

Viết

Liên

Hạnh A

V.Anh

 

Ngọc

Hiệu

Hiên

 

 

CT vệ sĩ

6

27/03/2020

Khoa

Tuấn

Hương

Tiến

Thanh

Hạnh B

V.Huệ

 

Quyên

Thân

Oanh

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

7

28/03/2020

Huân

Thiện

Bình B

Thọ  Nhương

Luy

Hồng   Nương

Tr.Hạnh

Sâm

Bình

Bình B

Đông

Lực

Sáu

Thức

CT vệ sĩ

CN

29/03/2020

Cường A

Cần

Trường

H.Cường  L.Cường

Nhàn

Việt - Tâm

H.Thanh

Lan

Hoài

Lực

Hiệu

Trà My

Điệp

Hường

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 19 tháng 03 năm 2020

PHÒNG KHTH

   

 

   

GIÁM ĐỐC

         

 

 

 

   
         

 

         

 

 

       
                                 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

         
                 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 13 NĂM 2020

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, Điện tim, X. quang

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

23/03/2020

Huân

Tuấn

Khôi-L.Cường

Quỳnh

Lực-Tùng

Hương

Vân

Dũng

3

24/03/2020

Cường A

Thế Anh

Cần-Tiến

Thanh

Thân-Thanh

Đông

Hường

Cảnh

4

25/03/2020

Phụng

Thiện

Khôi-Nhương

Mai

Hương-Tùng

Hương

Vân

Dũng

5

26/03/2020

Huân

Linh

Cần-H.Cường

Quỳnh

Hiệu-Thanh

Đông

Hường

Cảnh

6

27/03/2020

Cường A

Thiện

Khôi-L.Cường

Luy

Thân-Tùng

Hương

Vân

Dũng

7

28/03/2020

Phụng

Tuấn

Cần-Tiến

Mai

Bình B-Thanh

Đông

 

Cảnh

CN

29/03/2020

Huân

Linh

Khôi-Nhương

Thanh

Lực-Tùng

Hương

 

Dũng

           

Ngày 19 tháng 03 năm 2020

PHÒNG KHTH

     

 

 GIÁM ĐỐC

         

 

 
           

 

     
         

 

       

Hoàng Sỹ Khoa