LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 12 NĂM 2023

Đăng lúc: 08:28:21 22/03/2023 (GMT+7)SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 12 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

20/3/2023

Cường A

Cần

Mai

Viết

Thủy

Tâm

Hạnh

Quyên

 

Nương

 

Thảo

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

21/3/2023

Khoa

Linh

Hoàng

Tiến

Thúy

Quỳnh

Hồng

Hoài

 

Bình

 

Linh

Sen B

 

 

CT vệ sĩ

4

22/3/2023

Huân

Thiện

Quỳnh

Nhương

Nhàn

Hiệp

Huệ

Hường

 

Lương

Hương

Đông

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

23/3/2023

Phụng

Kiều

Hải

Thọ

Oanh

Hạnh B

Nhung

Tâm

 

Nương

 

Thảo

 

 

CT vệ sĩ

6

24/3/2023

Cường A

Dung

Sang

L.Cường

Liên

H.Thanh

Huy

Mai

 

Bình

 

Đông

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

7

25/3/2023

Khoa

Thế Anh

Hương

Sen A
Nhương

Thủy

Hiệp
Tr.Hạnh

Thu

Diệu

    Lan

Thịnh

Bình

Hiệu

Sen B

Huỳnh

Vân

CT vệ sĩ

CN

26/3/2023

Huân

Liên

Thủy

H.Cường
Thuận

Luy

Quỳnh
Liên

Hiếu

Ngọc

   Hiền

Hoa

Lực

Oanh

Hiệp

Tính

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 16 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                   
               

 

                 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 12 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

20/3/2023

Huân

Liên

Hoàng-Nhương

Quỳnh

Thân-Tùng

Thân

Hậu

 

Trang

Dũng

3

21/3/2023

Cường A

Dung

Cần-H.Cường

Liên - Viết

Hiệu-Phong

Thân

Hoa

 

Vân

Cảnh

4

22/3/2023

Kiều

Linh

Hoàng-L.Cường

Luy

Lực-Tùng

Thân

 

 

Trang

Dũng

5

23/3/2023

Thiện

Thế Anh

Cần-Tiến

Thuận

Thân-Phong

Thân

Hậu

 

Vân

Cảnh

6

24/3/2023

Kiều

Liên

Hoàng-Nhương

Hải

Hiệu-Tùng

Thân

 

 

Trang

Dũng

7

25/3/2023

Cường A

Linh

Cần-H.Cường

Thanh

Phong

Thân

Hoa

L. Anh
Hương

 

Cảnh

CN

26/3/2023

Thiện

Dung

Hoàng-L.Cường

Thu - Viết

Tùng

Thân

Hậu

Khánh
Thiên

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày  16 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa