LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 11 NĂM 2023

Đăng lúc: 08:34:18 16/03/2023 (GMT+7)SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 11 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

13/3/2023

Khoa

Liên

Hải

Nhương

Luy

Tâm

Thu

Ngọc

 

Thịnh

 

Thảo

Sen B

 

 

CT vệ sĩ

3

14/3/2023

Huân

Thế Anh

Thủy

H.Cường

Thủy

Tr.Hạnh

Hồng

Diệu

 

Hoa

Hương

Hương

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

15/3/2023

Phụng

Cần

Mai

L.Cường

Nhàn

Hạnh B

Hạnh

Hường

 

Nương

 

Oanh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

16/3/2023

Khoa

Linh

Hương

Hải

Thúy

Quỳnh

Nhung

Tâm

 

Bình

 

Linh

 

 

CT vệ sĩ

6

17/3/2023

Cường

Thiện

Quỳnh

Viết

Oanh

H.Thanh

Huy

Hoài

 

Thịnh

Hương

Hương

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

7

18/3/2023

Huân

Kiều

Hoàng

Sen A
Tiến

Liên

Dung
Hạnh B

Huệ

Quyên

L.Anh

Lương

Hiệu

Đông

Tr.Tuyết

Tính

Trang

CT vệ sĩ

CN

19/3/2023

Phụng

Dung

Sang

Thọ
Thuận

Nhàn

Tr.Hạnh
Hiệp

Hiếu

Mai

T.Anh

Bình

Lực

Hiệu

Hiệp

Giang

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 10 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                   
               

 

                 
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 11 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

13/3/2023

Cường A

Dung

Hoàng-L.Cường

Quỳnh

Bình-Tùng

Binh A

Hậu

 

Vân

Dũng

3

14/3/2023

Thiện

Linh

Cần-Tiến

Thu - Viết

Phong

 

 

 

Trang

Cảnh

4

15/3/2023

Kiều

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Thuận

Lực-Tùng

Hương

Đông

 

Vân

Dũng

5

16/3/2023

Huân

Dung

Cần-Tiến

Liên - Viết

Bình-Phong

Binh A

Hậu

 

Trang

Cảnh

6

17/3/2023

Cường A

Liên

Hoàng-L.Cường

Thanh

Tùng

 

 

 

Vân

Dũng

7

18/3/2023

Thiện

Thế Anh

Cần-H.Cường

Luy

Phong

Hương

 

Lan
Khánh

 

Cảnh

CN

19/3/2023

Kiều

Linh

Hoàng-Nhương

Hải

Tùng

Binh A

Hậu

Quỳnh
Hiền

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày  10 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa