LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 10 NĂM 2023

Đăng lúc: 10:18:06 03/03/2023 (GMT+7)SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 10 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

6/3/2023

Huân

Cần

Mai

Thuận

Oanh

Tâm

Hồng

Mai

 

Lương

 

Oanh

 

 

CT vệ sĩ

3

7/3/2023

Phụng

Kiều

Hải

H.Cường

Nhàn

Hạnh B

Hạnh

Quyên

 

Hoa

 

Đông

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

8/3/2023

Cường A

Dung

Sang

Thọ

Luy

Dung

Hiếu

Ngọc

 

Thịnh

 

Linh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

9/3/2023

Khoa

Liên

Hoàng

Nhương

Liên

Hiệp

Thu

Tâm

 

Lương

 

Thảo

 

 

CT vệ sĩ

6

10/3/2023

Huân

Thế Anh

Thủy

Tiến

Thủy

Tr.Hạnh

Huệ

Diệu

 

Nương

 

Đông

Sen B

 

 

CT vệ sĩ

7

11/3/2023

Phụng

Thiện

Hương

Sen A
L.Cường

Oanh

Hiệp
Quỳnh

Nhung

Hoài

Hương

Hoa

Lực

Hiệu

H.Tuyết

Hòa

Vân

CT vệ sĩ

CN

12/3/2023

Cường A

Linh

Quỳnh

Viết
Hải

Thúy

Hạnh B
H.Thanh

Huy

Hường

Khánh

Bình

Hương

Hương

Hiệp

Hiệp

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 03 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                   
                                   
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 10 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

6/3/2023

Kiều

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Quỳnh

Bình-Tùng

Hương

Hậu

 

Trang

Dũng

3

7/3/2023

Thiện

Linh

Cần-L.Cường

Thu - Viết

Lực-Phong

Bình A

 

 

Vân

Cảnh

4

8/3/2023

Huân

Liên

Hoàng-Nhương

Hải

Hương-Tùng

 

Hoa

 

Trang

Dũng

5

9/3/2023

Cường A

Dung

Cần-H.Cường

Thanh

Bình-Phong

Bình A

Hậu

 

Vân

Cảnh

6

10/3/2023

Kiều

Linh

Hoàng-L.Cường

Liên - Viết

Hiệu-Tùng

Hương

 

 

Trang

Dũng

7

11/3/2023

Cường A

Liên

Cần-H.Cường

Luy

Phong

Hương

Hoa

T.Anh
Quỳnh

 

Cảnh

CN

12/3/2023

Thiện

Thế Anh

Hoàng-Tiến

Thuận

Tùng

 

 

Thiên
Kim Anh

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày  03 tháng 03 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa