LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 09 NĂM 2023

Đăng lúc: 10:40:43 24/02/2023 (GMT+7)SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 09 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

27/2/2023

Phụng

Cần

Hải

Hải

Oanh

Tâm

Hiếu

Hường

 

Hoa

Hương

Hương

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

28/2/2023

Cường A

Linh

Hoàng

Thuận

Nhàn

Tr.Hạnh

Hồng

Hoài

 

Nương

 

Oanh

Sen

 

 

CT vệ sĩ

4

1/3/2023

Khoa

Thiện

Quỳnh

Thọ

Liên

Ng.Thanh

Hạnh

Quyên

 

Bình

 

Hiệu

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

2/3/2023

Huân

Dung

Bình

Viết

Thúy

Hiệp

Huy

Tâm

 

Lương

Bình

Đông

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

3/3/2023

Phụng

Kiều

Sang

L.Cường

Nhàn

H.Thanh

Nhung

Mai

 

Thịnh

 

Oanh

Sen B

 

 

CT vệ sĩ

7

4/3/2023

Cường A

Liên

Thủy

Sen
H.cường

Luy

Quỳnh
Tr.Hạnh

Thu

Ngọc

Thiên

Nương

Lực

Thảo

Huỳnh

Trang

CT vệ sĩ

CN

5/3/2023

Khoa

Thế Anh

Hiệu

Tiến
Nhương

Thủy

Hạnh B
Dung

Huệ

Diệu

Tuấn Anh

Bình

Hiệu

Linh

Hiệp

Tính

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 24 tháng 02 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                   
                                   
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 09 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

27/2/2023

Kiều

Dung

Hoàng-Nhương

Quỳnh

Tùng

 

 

 

Vân

Dũng

3

28/2/2023

Huân

Thế Anh

Cần-H.Cường

Thanh

Thân-Phong

Thân

Hậu

 

Trang

Cảnh

4

1/3/2023

Cường A

Linh

Hoàng-Tiến

Hải

Hương-Tùng

Hương

Hoa

 

Vân

Dũng

5

2/3/2023

Thiện

Liên

Cần-H.Cường

Luy

Phong

Hương

 

 

Trang

Cảnh

6

3/3/2023

Cường A

Linh

Hoàng-Tiến

Liên - Viết

Thân-Tùng

Thân

Hậu

 

Vân

Dũng

7

4/3/2023

Kiều

Dung

Cần-Nhương

Thuận

Phong

Hương

Đông

Hương
L.Anh

 

Cảnh

CN

5/3/2023

Thiện

Liên

Hoàng-L.Cường

Thu - Viết

Tùng

Thân

Hoa

Quỳnh
Khánh

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày  24 tháng 02 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

     

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa