LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 08 NĂM 2023

Đăng lúc: 09:07:18 20/02/2023 (GMT+7)SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 08 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

20/2/2023

Cường A

Liên

Hải

Nhương

Thủy

Hạnh B

Hồng

Tâm

 

Hoa

 

Linh

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

21/2/2023

Phụng

Cần

Hương

Tiến

Thúy

Quỳnh

Huệ

Hoài

 

Bình

Hương

Hương

 

 

CT vệ sĩ

4

22/2/2023

Huân

Thế Anh

Thủy

Hải

Oanh

Tr.Hạnh

Huy

Ngọc

 

Nương

 

Thảo

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

23/2/2023

Khoa

Thiện

Quỳnh

H.cường

Luy

H.Thanh

Hạnh

Diệu

 

Hoa

 

Hiệu

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

24/2/2023

Cường A

Linh

Hoàng

Thuận

Thúy

Tâm

Thu

Hường

 

Bình

 

Đông

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

7

25/2/2023

Khoa

Dung

Bình

Sen - Viết

Liên

Quỳnh
Ng.Thanh

Hiếu

Quyên

Anh

Lương

Bình

Oanh

Sen B

Hòa

Vân

CT vệ sĩ

CN

26/2/2023

Huân

Kiều

Sang

L.Cường - Thọ

Nhàn

Hiệp
Dung

Nhung

Mai

Khánh

Thịnh

Lực

Hiệu

Hiệp

Giang

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 17 tháng 02 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                   
                                   
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 08 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

20/2/2023

Huân

Dung

Hoàng-Tiến

Quỳnh

Thân-Tùng

Thân

Hậu

 

Trang

Dũng

3

21/2/2023

Thiện

Linh

Hoàng-H.Cường

Thu - Viết

Phong

 

 

 

Vân

Cảnh

4

22/2/2023

Cường A

Liên

Cần-Nhương

Thuận

Hiệu-Tùng

Thân

Hoa

 

Trang

Dũng

5

23/2/2023

Kiều

Thế Anh

Hoàng-L.Cường

Liên - Viết

Thân-Phong

Thân

Hậu

 

Vân

Cảnh

6

24/2/2023

Huân

Liên

Cần-H.Cường

Hải

Hương-Tùng

Hương

 

 

Trang

Dũng

7

25/2/2023

Cường A

Linh

Hoàng-L.Cường

Thanh

Phong

Thân

Đông

Lan
Hiền

 

Cảnh

CN

26/2/2023

Thiện

Thế Anh

Cần-Tiến

Luy

Tùng

Hương

Hoa

Hiền
Tuấn Anh

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày  17 tháng 02 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

     

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa