LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 07 NĂM 2023

Đăng lúc: 10:06:19 14/02/2023 (GMT+7)SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 07 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

13/2/2023

Khoa

Kiều

Hải

Viết

Oanh

Tâm

Nhung

Quyên

 

Nương

 

Linh

 

 

CT vệ sĩ

3

14/2/2023

Huân

Dung

Sang

Nhương

Nhàn

Ng.Thanh

Hồng

Hoài

 

Lương

 

Hiệu

Sen B

 

 

CT vệ sĩ

4

15/2/2023

Phụng

Liên

Bình

Thọ

Liên

Hạnh B

Hạnh

Tâm

 

Hoa

Bình

Oanh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

16/2/2023

Cường A

Cần

Thủy

Hải

Luy

Quỳnh

Hiếu

Diệu

 

Bình

 

Thảo

 

 

CT vệ sĩ

6

17/2/2023

Khoa

Thế Anh

Hương

L.Cường

Thủy

Tr.Hạnh

Huệ

Mai

 

Nương

 

Hiệu

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

7

18/2/2023

Huân

Linh

Quỳnh

Nhương
Tiến

Oanh

H.Thanh
Hiệp

Huy

Hường

Hương

Thịnh

Hương

Hương

Tr.Tuyết

Huỳnh

Trang

CT vệ sĩ

CN

19/2/2023

Phụng

Thiện

Hoàng

H.Cường
Thuận

Thúy

Ng.Thanh
Dung

Thu

Ngọc

Quỳnh

Bình

Lực

Đông

Hiệp

Hiệp

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 10 tháng 02 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                   
                                   
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 07 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

13/2/2023

Cường A

Thế Anh

Cần-Tiến

Thanh

Hương-Tùng

Hương

Đông

 

Vân

Dũng

3

14/2/2023

Thiện

Liên

Hoàng-L.Cường

Luy

Thân-Phong

Thân

Hậu

 

Trang

Cảnh

4

15/2/2023

Kiều

Dung

Cần-H.Cường

Thuận

Tùng

Hương

Đông

 

Vân

Dũng

5

16/2/2023

Huân

Linh

Hoàng-Nhương

Thu - Viết

Lực-Phong

Thân

Hậu

 

Trang

Cảnh

6

17/2/2023

Cường A

Liên

Cần-Tiến

Quỳnh

Thân-Tùng

Thân

Đông

 

Vân

Dũng

7

18/2/2023

Thiện

Thế Anh

Hoàng-H.Cường

Hải

Phong

 

 

Hiền
Lan

 

Cảnh

CN

19/2/2023

Kiều

Linh

Cần-L.Cường

Liên
Viết

Tùng

 

 

Khánh
Thiên

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày  10 tháng 02 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

     

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa