LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 06 NĂM 2023

Đăng lúc: 10:28:14 03/02/2023 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 06 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

6/2/2023

Huân

Cần

Quỳnh

Thuận

Thủy

Tâm

Thu

Hoài

 

Bình

Hương

Hương

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

7/2/2023

Phụng

Thiện

Hoàng

Hải

Liên

Ng.Thanh

Nhung

Hường

 

Nương

 

Thảo

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

4

8/2/2023

Cường A

Linh

Trường

H.Cường

Nhàn

Quỳnh

Hạnh

Quyên

 

Lương

 

Đông

Sen B

 

 

CT vệ sĩ

5

9/2/2023

Khoa

Kiều

Bình

Viết

Oanh

Dung

Hồng

Tâm

 

Bình

Bình

Linh

 

 

CT vệ sĩ

6

10/2/2023

Huân

Dung

Sang

Tiến

Thúy

H.Thanh

Huy

Hường

 

Nương

 

Thảo

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

11/2/2023

Phụng

Thế Anh

Thủy

Sen A
L.Cường

Thủy

Tr.Hạnh
Hiệp

Huệ

Diệu

Hiền

Thịnh

Thân

Oanh

H.Tuyết

Giang

Vân

CT vệ sĩ

CN

12/2/2023

Cường A

Liên

Hương

Nhương
Thọ

Luy

Quỳnh
Hạnh B

Hiếu

Mai

Lan

Hoa

Lưc

Hiệu

Hiệp

Tính

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 02 tháng 02 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                   
                                   
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 06 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

6/2/2023

Thiện

Linh

Hoàng-H.Cường

Quỳnh

Tùng

 

 

 

Trang

Dũng

3

7/2/2023

Huân

Dung

Cần-L.Cường

Luy

Thân-Phong

Thân

Hậu

 

Vân

Cảnh

4

8/2/2023

Kiều

Thế Anh

Hoàng-Tiến

Thu - Viết

Lực-Tùng

Hương

 

 

Trang

Dũng

5

9/2/2023

Cường A

Liên

Cần-Nhương

Hải

Phong

Thân

Hậu

 

Vân

Cảnh

6

10/2/2023

Thiện

Linh

Hoàng-L.Cường

Liên - Viết

Hương-Tùng

Hương

Đông

 

Trang

Dũng

7

11/2/2023

Cường A

Liên

Cần-Nhương

Thanh

Phong

 

Hậu

Hương
Quỳnh

 

Cảnh

CN

12/2/2023

Kiều

Dung

Hoàng-H.Cường

Thuận

Tùng

Hương

Đông

Thiên
Thế Anh

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày  02 tháng 02 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

     

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa