LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 05 NĂM 2023

Đăng lúc: 14:20:28 27/01/2023 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 05 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

30/1/2023

Phụng

Cần

Hương

Thuận

Thủy

Tâm

Hạnh

Ngọc

 

Thịnh

Hương

Hương

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

31/1/2023

Cường A

Liên

Hoàng

Nhương

Nhàn

Hiệp

Thu

Diệu

 

Lương

 

Thảo

 

 

CT vệ sĩ

4

1/2/2023

Khoa

Thế Anh

Quỳnh

Thọ

Oanh

Quỳnh

Hiếu

Hoài

 

Hoa

 

Oanh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

2/2/2023

Huân

Linh

Thủy

L.Cường

Thúy

H.Thanh

Hồng

Tâm

 

Bình

Hương

Hương

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

6

3/2/2023

Phụng

Thiện

Hiệu

Hải

Luy

Tr.Hạnh

Huệ

Mai

 

Thịnh

Hiệu

Hiệu

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

4/2/2023

Cường A

Kiều

Bình

Sen B Cường E

Liên

Ng.Thanh
Dung

Nhung

Quyên

Hương

Nương

Bình

Linh

Sen B

Hiệp

Trang

CT vệ sĩ

CN

5/2/2023

Khoa

Dung

Sang

Viết
Tiến

Nhàn

Hạnh B
H.Thanh

Huy

Hường

Khánh

Lương

Lực

Đông

Hiệp

Tính

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 27 tháng 01 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                   
                                   
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 05 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

30/1/2023

Thiện

Thế Anh

Hoàng-L.Cường

Quỳnh

Tùng

 

 

 

Vân

Dũng

3

31/1/2023

Kiều

Linh

Cần-H.Cường

Hải

Thân-Phong

Thân

Đông

 

Trang

Cảnh

4

1/2/2023

Cường A

Liên

Hoàng-Tiến

Liên - Viết

Lực-Tùng

Hương

Hậu

 

Vân

Dũng

5

2/2/2023

Thiện

Dung

Cần-Nhương

Thuận

Phong

 

 

 

Trang

Cảnh

6

3/2/2023

Kiều

Linh

Hoàng-Tiến

Thanh

Tùng

Thân

Đông

 

Vân

Dũng

7

4/2/2023

Huân

Thế Anh

Cần-L.Cường

Thu - Viết

Phong

Hương

Hậu

Quỳnh

 

Cảnh

CN

5/2/2023

Cường A

Liên

Hoàng-Nhương

Luy

Tùng

Thân

 

Hiền

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày 27 tháng 01 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

     

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa