LỊCH TRỰC TUẦN THỨ 02 NĂM 2023

Đăng lúc: 08:53:45 06/01/2023 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 02 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

9/1/2023

Huân

Kiều

Hoàng

Tiến

Thủy

Tâm

Hiếu

Ngọc

 

Thịnh

 

Oanh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

3

10/1/2023

Cường A

Dung

Bình

Viết

Thúy

Quỳnh

Nhung

Hường

 

Hoa

 

Hiệu

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

11/1/2023

Phụng

Thiện

Sang

Thọ

Oanh

Thủy

Hạnh

Mai

 

Bình

 

Hương

Sen

 

 

CT vệ sĩ

5

12/1/2023

Khoa

Cần

Hiệu

H.Cường

Luy

Tr.Hạnh

Huy

Tâm

 

Lương

 

Hiệu

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

6

13/1/2023

Huân

Linh

Quỳnh

L.Cường

Thủy

Hiệp

Hoài

Diệu

 

Thịnh

 

Hương

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

14/1/2023

Cường A

Thế Anh

Hương

Sen A
Nhương

Liên

Ng.Thanh
H.Thanh

Hiếu

Quyên

Hương

Nương

Lực

Thảo

Tr.Tuyết

Giang

Vân

CT vệ sĩ

CN

15/1/2023

Phụng

Liên

Thủy

Hải
Thuận

Nhàn

Hạnh B
Dung

Huệ

Mai

Lan

Bình

Thân

Đông

Hiệp

Thức

CT vệ sĩ

       

 

   

 

   

Ngày 06 tháng 01 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

             

 

 

 

 

   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                         

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 02 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

9/1/2023

Thiện

Linh

Cần-H.Cường

Hải

Lực-Tùng

Hương

Hậu

 

Trang

Dũng

3

10/1/2023

Kiều

Liên

Hoàng-Nhương

Quỳnh

Bình-Tùng

Thân

Đông

 

Vân

Cảnh

4

11/1/2023

Huân

Thế Anh

Cần-Tiến

Liên - Viết

Tùng

 

 

 

Trang

Dũng

5

12/1/2023

Cường A

Dung

Hoàng-Nhương

Thuận

Hiệu-Tùng

Thân

Đông

 

Vân

Cảnh

6

13/1/2023

Kiều

Liên

Cần-Tiến

Thanh

Tùng

 

 

 

Trang

Dũng

7

14/1/2023

Thiện

Linh

Hoàng-H.Cường

Luy

Tùng

Hương

Hậu

Hiền

 

Cảnh

CN

15/1/2023

Cường A

Thế Anh

Cần-L.Cường

Thu - Viết

Tùng

 

 

Khánh

 

Dũng

         

 

Ngày 06 tháng 01 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa