LỊCH TRỰC TUẦN 33 NĂM 2022

Đăng lúc: 08:05:06 17/08/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 33 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

15/8/2022

Phụng

Thế Anh

Trường

Thuận

Thủy

Dung

Huy

Tâm

 

Hoa

 

Oanh

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

16/8/2022

Huân

Thiện

Bình B

H.cường

Oanh

H.Thanh

Nhung

Mai

 

Thịnh

 

Hiệu

 

 

CT vệ sĩ

4

17/8/2022

Phụng

Linh

Hương

Hải

luy

Hạnh B

Hạnh

Ngọc

 

Bình

 

Thảo

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

18/8/2022

Khoa

Thế Anh

Quỳnh

Nhương

Liên

Tâm

Hoài

Hồng

 

Lương

 

Hiệu

Sen

 

 

CT vệ sĩ

6

19/8/2022

Cường A

Thiện

Hoàng

L.cường

thúy

Ng.Thanh

Huy

Diệu

 

Hoa

 

Thảo

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

20/8/2022

Huân

Liên

Dưỡng

Sen - Tiến

Oanh

Quỳnh
Tr.Hạnh

Hiếu

Quyên

Khánh

Ngọc

Hương

Hương

H.Tuyết

Giang

Vân

CT vệ sĩ

CN

21/8/2022

Cường A

Kiều

Sang

Viết - Thọ

Nhàn

Thủy
Hiệp

Huệ

Hường

Hiền

Bình

Lực

Đông

Hiệp

Hòa

Thức

CT vệ sĩ

       

 

   

 

   

Ngày 12 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                         

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 33 NĂM 2022

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

15/8/2022

Thiện

Liên

Hoàng-L.Cường

Liên
Viết

Hiệu-Tùng

Hương

Hậu

 

Trang

Dũng

 

3

16/8/2022

Kiều

Linh

Hoàng-Tiến

Thanh

Thân-Phong

Thân

Đông

 

Vân

Cảnh

 

4

17/8/2022

Huân

Thế Anh

Hoàng-L.Cường

Thuận

Bình-Tùng

Hương

Hậu

 

Trang

Dũng

 

5

18/8/2022

Cường A

Liên

Hoàng-Tiến

Hải

Thân-Phong

Thân

Đông

 

Vân

Cảnh

 

6

19/8/2022

Kiều

Linh

Cần-H.Cường

Luy

Bình-Tùng

Hương

Hậu

 

Trang

Dũng

 

7

20/8/2022

Cường A

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Thu
Viết

Phong

 

 

Việt

 

Cảnh

 

CN

21/8/2022

Thiện

Linh

Hoàng-H.Cường

Luy

Tùng

Thân

 

Lan

 

Dũng

 

           

Ngày 12 tháng 08 năm 2022

 

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

 

       

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa