LỊCH TRỰC TUẦN 32 NĂM 2022

Đăng lúc: 10:43:23 12/08/2022 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 32 NĂM 2022

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

8/8/2022

Huân

Liên

Dưỡng

Hải

Luy

Ng.Thanh

Huệ

Tâm

 

Hoa

 

Đông

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

9/8/2022

Cường A

Kiều

Trường

Viết

Oanh

Quỳnh

Hạnh

Diệu

 

Nương

Hương

Hương

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

10/8/2022

Khoa

Thiện

Sang

Thuận

Nhàn

Dung

Nhung

Hường

 

Bình

 

Hiệu

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

5

11/8/2022

Phụng

Thế Anh

Bình B

Tiến

Phượng

Tâm

Huy

Quyên

 

Lương

 

Oanh

Sen

 

 

CT vệ sĩ

6

12/8/2022

Huân

Liên

Hương

H.Cường

Thủy

Thủy

Hạnh

Hồng

 

Ngọc

Hương

Hương

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

7

13/8/2022

Khoa

Linh

Hoàng

SenA
Nhương

Thúy

H.Thanh
Tr.Hạnh

Hiếu

Ngọc

Hiền

Hoa

Hiệu

Thảo

Hiệp

Trang

CT vệ sĩ

CN

14/8/2022

Cường A

Cần

Quỳnh

L.Cường
Thọ

Liên

Hạnh B
Hiệp

Hoài

Mai

Hương

Thịnh

Lực

Hiệu

Sen B

Tính

Thức

CT vệ sĩ

       

 

   

 

   

Ngày 05 tháng 08 năm 2022

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

                         

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

                     

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 32 NĂM 2022

 

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

 

PTV chính

PTV phụ

 

2

8/8/2022

Kiều

Thế Anh

Hoàng-L.Cường

Thu
Viết

Thân-Tùng

Thân

 

 

Vân

Dũng

 

3

9/8/2022

Huân

Linh

Cần-Tiến

Thuận

Phong

 

 

 

Trang

Cảnh

 

4

10/8/2022

Cường A

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Hải

Bình-Tùng

Thân

Hậu

 

Vân

Dũng

 

5

11/8/2022

Thiện

Liên

Cần-H.Cường

Luy

Thân-Phong

Thân

Đông

 

Trang

Cảnh

 

6

12/8/2022

Kiều

Linh

Hoàng-L.Cường

Liên
Viết

Tùng

 

 

 

Vân

Dũng

 

7

13/8/2022

Cường A

Thế Anh

Cần-Tiến

Thanh

Phong

Thân

Hậu

Lan

 

Cảnh

 

CN

14/8/2022

Thiện

Linh

Hoàng-Nhương

Thuận

Tùng

Hương

Đông

Quỳnh

 

Dũng

 

           

Ngày 05 tháng 08 năm 2022

 

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

 

     

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

 

       

 

         

 

   

 

     

 

Hoàng Sỹ Khoa