LỊCH TRỰC TÊT TUẦN 03+04 NĂM 2023

Đăng lúc: 15:51:25 20/01/2023 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 03+04 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận      

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

16/1/2023

Khoa

Kiều

Hoàng

Viết

Oanh

Tâm

Hạnh

Diệu

 

Hoa

 

Linh

Lan Anh

 

 

CT vệ sĩ

3

17/1/2023

Huân

Dung

Hương

Tiến

Luy

Hạnh B

Huy

Hường

 

Lương

 

Đông

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

18/1/2023

Cường A

Cần

Sang

L.Cường

Thúy

Quỳnh

Hoài

Quyên

 

Bình

Hương

Hương

Sen B

 

 

CT vệ sĩ

5

19/1/2023

Phụng

Thế Anh

Thủy

Sen A

Liên

Ng.Thanh

Nhung

Ngọc

 

Nương

Lực

Đông

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

6

20/1/2023
29 tết

Khoa

Liên

Hiệu

Quỳnh
Thọ

Thủy

Lan
Dung

Hồng

Mai

Hương

Thịnh

Hiệu

Hiệu

Hiệp

Thức

CT vệ sĩ

7

21/1/2023
30 tết

Huân

Thiện

Bình
Mai

Nhương
Bình

Nhàn

V.Anh
Quỳnh

Huy

Dự

Khánh

Hoa

Bình

Thảo

Sen

Huỳnh

Hường

CT vệ sĩ
Tài

CN

22/1/2023
01 tết

Cường A

Linh

Quỳnh
Hải

H.Cường
Thanh

Oanh

Thiên
Hiệp

Hiếu

Tâm

 

Nương

Lực

Oanh

Hà.Tuyết

Tính

Trang

CT vệ sĩ
Cảnh

2

23/1/2023
02 tết

Phụng

Dung

Trường
Hoàng

L.Cường
Thuận

Thúy

Nga
Ng.Thanh

Huệ

Diệu

 

Lương

Thân

Linh

Sen

Hòa

Hường

CT vệ sĩ
Cảnh

3

24/1/2023
03 tết

Khoa

Cần

Hương
Mai

Tiến
Hải

Liên

T.Quỳnh
Hạnh B

Thu

Hường

 

Kiều Anh

Hương

Hương

Tr.Tuyết

Giang

Thức

CT vệ sĩ
Dũng

4

25/1/2023
04 tết

Huân

Thế Anh

Sang
hải

Viết
Châu

Thủy

H.Thanh
Tr.Hạnh

Hạnh

Ngọc

 

Bình

Lực

Đông

Lan Anh

Hảo

Trang

CT vệ sĩ
Dũng

5

26/1/2023
05 tết

Cường A

Kiều

Hoàng
Thủy

Thọ
Sen A

Luy

Liên
Dung

Nhung

Hoài

 

Thịnh

Thân

Hiệu

H.Tuyết

Giang

Vân

CT vệ sĩ

6

27/1/2023

Phụng

Liên

Bình

H.Cường

Nhàn

Tâm

Huy

Mai

 

Nương

 

Oanh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

7

28/1/2023

Khoa

Thiện

Quỳnh

Nhương
Hải

Oanh

Quỳnh
H.Thanh

Huệ

Quyên

Hương

Hoa

Hương

Thảo

Hòa

Vân

CT vệ sĩ

CN

29/1/2023

Huân

Linh

Hiệu

L.Cường
Bình

Thúy

Hiệp
Tr.Hạnh

Hiếu

Tâm

Khánh

Bình

Hiệu

Oanh

Hiệp

Huỳnh

Thức

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 12 tháng 01 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

                                   
                                   
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

               

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               
                     

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 03+04 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Đông Y

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

16/1/2023

Thiện

Linh

Cần-Nhương

Quỳnh

Lực-Tùng

Hương

Hậu

 

Vân

Dũng

3

17/1/2023

Cường A

Liên

Hoàng-H.Cường

Hải

Thân-Tùng

Thân

 

 

Trang

Cảnh

4

18/1/2023

Huân

Thế Anh

Cần-L.cường

Thu
Viết

Tùng

 

 

 

Vân

Dũng

5

19/1/2023

Kiều

Dung

Hoàng-Tiến

Luy

Tùng

Thân

 

 

Trang

Cảnh

6

20/1/2023
29 tết

Thiện

Linh

Cần-Nhương

Thanh

Tùng

Hương

Hậu

Quỳnh

 

Dũng

7

21/1/2023
30 tết

Cường A

Thế Anh

Hoàng-H.Cường

Liên

Phong

Thân

Đông

Hiền

 

Cảnh

CN

22/1/2023
01 tết

Thiện

Liên

Cần-L.cường

Hải

Phong

Hương

Hậu

 

 

Dũng

2

23/1/2023
02 tết

Cường A

Linh

Cần-Tiến

Luy

Tùng

Thân

Hậu

 

 

Dũng

3

24/1/2023
03 tết

Thiện

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Thuận

Tùng

 

 

 

 

Cảnh

4

25/1/2023
04 tết

Kiều

Dung

Cần-H.Cường

Quỳnh

Phong

Thân

 

 

 

Dũng

5

26/1/2023
05 tết

Huân

Liên

cần-L.Cường

Thu
Viết

Tùng

Thân

Hậu

 

 

Cảnh

6

27/1/2023

Thiện

Linh

Hoàng-Tiến

Thanh

Bình-Phong

Hương

Đông

 

Trang

Dũng

7

28/1/2023

Cường A

Dung

Cần-Nhương

Thuận

Tùng

 

Hậu

Lan

 

Cảnh

CN

29/1/2023

Kiều

Liên

Hoàng-H.Cường

Liên
Viết

Phong

Thân

Đông

Hiền

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG KHTH

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

         
       

 

 

 

 

   

 

 
           

 

 

 

     

Hoàng Sỹ Khoa