LỊCH TRỰC KÈM BÁC SĨ MỚI

Đăng lúc: 13:38:37 06/03/2020 (GMT+7)

 

                  SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƯ THANH

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG BÁC SĨ THAM GIA HỖ TRỢ TRỰC NỘI VIỆN NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ THÁNG 03 NĂM 2020

 

TT

Ngày, tháng, năm

Họ tê bác sĩ

Ghi chú

1

01/03/2020

Lê Nhật Linh

 

2

07/03/2020

Lê Thị Sang

 

3

14/03/2020

Lê Xuân Quỳnh

 

4

21/03/2020

Quách Thị Phượng

 

5

28/03/2020

Hoàng Thị Huyền Trang

 

6

29/03/2020

Lê Nhật Linh

 

 

 

                                                                             GIÁM ĐỐC

                                                                                       

 

 

                                                                           Đoàn Mạnh Huân