LỊCH TRỰ TUẦN THỨ 39 NĂM 2023

Đăng lúc: 19:35:45 25/09/2023 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

               

 

       
                                   

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 39 NĂM 2023

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận       

 

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC

Nội

Nhi

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh, Thăm dò chức năng

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

2

25/9/2023

Khoa

Linh B

Cần

Hải

Oanh

Tâm

Hiếu

Ng.Hồng

 

Hoa

 

Thảo

H.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

3

26/9/2023

Phụng

Linh A

Quỳnh

L Cường

Nhàn

Ng.Thanh

Hạnh

Hiền

 

Lương

 

Oanh

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

4

27/9/2023

Cường A

Hoàng

Haỉ

 Thuận

Luy

Tr.Hạnh

Hồng

Diệu

 

Nương

 

Hương

 

 

CT vệ sĩ

5

28/9/2023

Huân

Thế Anh

Mai

Tiến

Thúy

Quỳnh

Huy

Tâm

 

Hoa

 

Hiệu

Hiệp

 

 

CT vệ sĩ

6

29/9/2023

Khoa

Thiện

Hương

Thọ

Thủy

Hạnh B

Thu

Hiền

 

Lương

 

Oanh

Tr.Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

7

30/9/2023

Phụng

Liên

Hiệu

Sen A
H cường

Liên

Hiệp
H.Thanh

Hạnh A

Hoài

Hương
Hiền

Hường

Thân

Linh

Sen B

Giang

Vân

CT vệ sĩ

CN

1/10/2023

Cường A

Dung

Bình B

Nhương
Viết

Oanh

Quỳnh
Ng.Thanh

Huệ

Quyên

Khánh
Anh

Bình

Hương

Đông

H.Tuyết

Tính

Hường

CT vệ sĩ

       

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
                   

Ngày 21 tháng 09 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

           

 

 

 

                 
             

 

 

 

           

 

 
                                   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

           

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

             

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

           

 

                   

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 39 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, X. quang

Điện tim

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

25/9/2023

Thiện

Thế Anh

Hoàng-Tiến

Thanh

Lực-Tùng

Hương

Hoa

Vân

Dũng

3

26/9/2023

Cường A

Dung

Hoàng-H.Cường

Quỳnh

Bình-Phong

Thân

Đông

Hường

Cảnh

4

27/9/2023

Huân

Liên

Cần-Nhương

Liên  - Viết

Tùng

 

 

Trang

Dũng

5

28/9/2023

Thiện

Linh A

Hoàng-H.Cường

Thuận

Thân-Phong

Thân

Hoa

Vân

Cảnh

6

29/9/2023

Cường A

Liên

Cần-Tiến

Thu - Viết

Lực-Tùng

Hương

Đông

Trang

Dũng

7

30/9/2023

Thiện

Thế Anh

Hoàng-Nhương

Luy

Phong

 

Hoa

 

Cảnh

CN

1/10/2023

Huân

Linh A

Hoàng-L.Cường

Thanh

Tùng

 

 

 

Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ngày 21 tháng 09 năm 2023

PHÒNG KHTH

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

     

 

 

 

 

       
       

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa