LỊCH BÁC SĨ TRỰC KÈM NGÀY NGHỈ THÁNG 11 NĂM 2021

Đăng lúc: 18:14:32 05/11/2021 (GMT+7)

 

                  SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƯ THANH

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG BÁC SĨ THAM GIA HỖ TRỢ TRỰC NỘI VIỆN NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ THÁNG 11 NĂM 2021

 

TT

Ngày, tháng, năm

Họ tê bác sĩ

Ghi chú

1

06/11/2021

Quách Thị Liền

 

2

07/11/2021

Bùi Phương Anh

 

3

13/11/2021

Lê Hữu Hải

 

4

14/11/2021

Quách Thị Liền

 

5

20/11/2021

Bùi Phương Anh

 

6

21/11/2021

Lê Hữu Hải

 

 

7

27/11/2021

Quách Thị Liền

 

8

28/11/2021

Bùi Phương Anh

 

 

 

                                                                             GIÁM ĐỐC

                                                                                       

 

 

                                                                           Đoàn Mạnh Huân