LỊC TRỰC TUẦN THỨ 21 NĂM 2020

Đăng lúc: 10:01:37 14/05/2020 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

                     

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

                     
                                 

PHÂN CÔNG TRỰC NỘI VIỆN TUẦN THỨ 21 NĂM 2020

Thứ

  Ngày/ tháng             

Trực Lãnh đạo               

Trực bác sĩ

Trực điều dưỡng các khoa

Trực các bộ phận      

Bảo vệ,  Hành chính, trực cổng viện

Hệ ngoại

Hệ nội

Ngoại

Phụ sản

HSCC- Nhi

Nội

Đông Y

Truyền nhiễm

▲ Hình Ảnh

Xét nghiệm

Tài vụ

Dược

Hộ lý

2

18/5/2020

Khoa

Dung

Thủy

Viết

Sen A

Nương

V.Anh

 

Ngọc

 

Hiệu

Quang

 

 

CT vệ sĩ

3

19/5/2020

Huân

Thế Anh

Hương

H.Cường

Nhàn

Tâm

Ng.Thanh

 

Hoài

 

Hiên

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

4

20/5/2020

Cường A

Tuấn

Trường

Nhương

Thu

Việt

Quỳnh

 

Bình

 

Hương

Huyền

 

 

CT vệ sĩ

5

21/5/2020

Phụng

Dung

Thủy

Thọ

Luy

Hạnh B

Tuyết

 

Quyên

 

Đông

Lực

 

 

CT vệ sĩ

6

22/5/2020

Khoa

Khôi

Hiệu

Quỳnh

Thanh

Nương

Tr.Hạnh

 

Ngọc

Hiệu

Oanh

Tuyết

 

 

CT vệ sĩ

7

23/5/2020

Huân

Cần

Dưỡng

Viết      Tiến

Thu

Hồng   Tâm

Ng.Thanh

Lan

Bình

 

Hiệu

Thành

Thức

CT vệ sĩ

CN

24/5/2020

Cường A

Thiện

Bình B

H.Cường  L.Cường

Nhàn

Hạnh A  Hạnh B

V.Huệ

Khánh

Hoài

Bình B

Hiên

Trà My

Điệp

Thong

CT vệ sĩ

       

 

       

Ngày 14 tháng 05 năm 2020

PHÒNG KHTH

   

 

 

 

GIÁM ĐỐC

         

 

 

 

 

(Đã ký)

         

 

 

 

                 
                                 

Hoàng Sỹ Khoa

         

Đoàn Mạnh Huân

 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA

         

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

         
                 

 

PHÂN CÔNG TRỰC NGOẠI VIỆN TUẦN THỨ 21 NĂM 2020

Thứ

Ngày/tháng

Bác sĩ phẫu thuật

Gây mê hồi sức

Tít dụng cụ

Siêu âm, Điện tim, X. quang

Xét nghiệm

Hộ lý

Lái xe

PTV chính

PTV phụ

2

18/5/2020

Huân

Linh

Khôi-L.Cường

Quỳnh

Thân-Phong

Hương

Vân

Dũng

3

19/5/2020

Cường A

Tuấn

Khôi-Tiến

Luy

Lực-Tùng

Đông

Hường

Cảnh

4

20/5/2020

Phụng

Thiện

Khôi-H.Cường

Thanh

Hương-Thanh

Hương

Vân

Dũng

5

21/5/2020

Huân

Linh

Khôi-Tiến

Quỳnh

Thân-Phong

Đông

Hường

Cảnh

6

22/5/2020

Cường A

Thế Anh

Cần-H.Cường

Thu

Hiệu-Tùng

Hương

Vân

Dũng

7

23/5/2020

Phụng

Thiện

Khôi-L.Cường

Luy

Lực-Thanh

Đông

 

Cảnh

CN

24/5/2020

Huân

Linh

Cần-Nhương

Thanh

Bình B-Phong

Hương

 

Dũng

           

Ngày 14 tháng 05 năm 2020

PHÒNG KHTH

     

 

 GIÁM ĐỐC

         

 

(Đã ký)

           

 

     
         

 

       

Hoàng Sỹ Khoa

       

Đoàn Mạnh Huân