DANH SÁCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC NGÀY NGHỈ TUẦN THỨ 39 NĂM 2023

Đăng lúc: 16:22:54 21/09/2023 (GMT+7)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   
         

DANH SÁCH PHÂN CÔNG KHÁM, CHỮA BỆNH NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ TUẦN THỨ 39 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Họ và tên bác sĩ

Họ và tên điều dưỡng

Ghi chú

Thứ 7

30/9/2023

Lê Ngọc Dưỡng
Nguyễn Huy Lực

Nguyễn Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Thu Thanh

 

Chủ nhật

1/10/2023

Quách Thị Phượng
Quách Lương Thân

Hoàng Thị Thắm
Nguyễn Thị Mai

 

         
   

GIÁM ĐỐC

         
         
         
         
   

Đoàn Mạnh Huân