DANH SÁCH PHÂN CÔNG LÀM VIỆC NGÀY NGHỈ TUẦN THỨ 38 NĂM 2023

Đăng lúc: 09:36:13 15/09/2023 (GMT+7)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   
         

DANH SÁCH PHÂN CÔNG KHÁM, CHỮA BỆNH NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ TUẦN THỨ 38 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Họ và tên bác sĩ

Họ và tên điều dưỡng

Ghi chú

Thứ 7

23/9/2023

Lê Nhật Linh

Quách Lương Thân

Lê Huy Thịnh
Nguyễn Kiều Anh

 

Chủ nhật

24/9/2023

Lê Hữu Hải
Nguyễn Huy Lực

Nguyễn Thị Bình
Lê Thị Liên

 

         
   

GIÁM ĐỐC

         
         
         
         
   

Đoàn Mạnh Huân