DANH SÁCH PHÂN CÔNG KCB NGÀY NGHỈ TUẦN THỨ 22 NĂM 2024

Đăng lúc: 15:30:45 24/05/2024 (GMT+7)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   
         

DANH SÁCH PHÂN CÔNG KHÁM, CHỮA BỆNH NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ TUẦN THỨ 22 NĂM 2024

Thứ

Ngày/tháng

Họ và tên bác sĩ

Họ và tên điều dưỡng

Ghi chú

Thứ 7

1/6/2024

Lê Hữu Hải
Nguyễn Huy Lực

Lê Huy Thịnh
Trần Thị Châu

 

Chủ nhật

2/6/2024

Lê Nhật Linh
Quách Lương Thân

Nguyễn Thị Bình
Nguyễn Thị Mai

 

         
   

GIÁM ĐỐC

         
   

 

   
         
         
   

Hoàng Công Hưng