DANH SÁCH PHÂN CÔNG BAN CHỈ ĐẠO THAM GIA TRỰC PHÒNG CHỐNG DỊCH DỊP NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5

Đăng lúc: 09:09:53 29/04/2020 (GMT+7)

 

                  SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƯ THANH

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG BAN CHỈ ĐẠO THAM GIA TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH DỊP NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5 NĂM 2020

 

Ngày, tháng, năm

Họ và tên

Ghi chú

30/04/2020

Nguyễn Văn Phụng

 

Bùi Thị Khuyến

 

Đỗ Văn Quang

 

Lương Minh Hiệu

 

Lê Hữu Trường

 

01/05/2020

Đoàn Mạnh Huân

 

Hoàng Sỹ Khoa

 

Đỗ Văn Quang

 

Lương Minh Hiệu

 

02/05/2020

Đoàn Mạnh Huân

 

Bùi Thị Khuyến

 

Lê Hữu Hiệp

 

Hoàng Thị Tâm

 

03/05/2020

Nguyễn Văn Phụng

 

Hoàng Sỹ Khoa

 

Lê Hữu Trường

 

Lê Hữu Hiệp

 

Hoàng Thị Tâm

 

 

 

                                                                             GIÁM ĐỐC

                                                                                       

 

 

                                                                           Đoàn Mạnh Huân