DANH SÁCH LÀM VIỆC NGÀY NGHỈ TUẦN THỨ 47 NĂM 2023

Đăng lúc: 15:22:05 17/11/2023 (GMT+7)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   
         

DANH SÁCH PHÂN CÔNG KHÁM, CHỮA BỆNH NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ TUẦN THỨ 47 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Họ và tên bác sĩ

Họ và tên điều dưỡng

Ghi chú

Thứ 7

25/11/2023

Lê Hữu Hải
Nguyễn Huy Lực

Nguyễn Thị Vân Anh
Lê Huy Thịnh

 

Chủ nhật

26/11/2023

Lê Nhật Linh
Quách Lương Thân

Nguyễn Thị Mai
Trâng Thị Châu

 

         
   

GIÁM ĐỐC

         
         
         
         
   

Đoàn Mạnh Huân