DANH SÁCH LÀM VIỆC NGÀY NGHỈ TUẦN THỨ 35 NĂM 2023

Đăng lúc: 14:06:06 30/08/2023 (GMT+7)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   
         

DANH SÁCH PHÂN CÔNG KHÁM, CHỮA BỆNH NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ TUẦN THỨ 35 NĂM 2023

Thứ

Ngày/tháng

Họ và tên bác sĩ

Họ và tên điều dưỡng

Ghi chú

Thứ 2

4/9/2023

Lê Thị Xuân Quỳnh

Cao Thị Nhung
Trần Thị Châu

 

Thứ 7

9/9/2023

Nguyễn Thanh Bình

Lê Huy Thịnh
Nguyễn Kiều Anh

 

Chủ nhật

10/9/2023

Lê Thị Sang

Nguyễn Thị Bình
Lê Thị Liên

 

         

PHÒNG TCHC

 

GIÁM ĐỐC

         
         
         
         

Lương Minh Hiệu

 

Đoàn Mạnh Huân