DANH SÁCH LÀM VIỆC NGÀY NGHỈ TUẦN THỨ 24 NĂM 2024

Đăng lúc: 09:09:32 10/06/2024 (GMT+7)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   
         

DANH SÁCH PHÂN CÔNG KHÁM, CHỮA BỆNH NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ TUẦN THỨ 24 NĂM 2024

Thứ

Ngày/tháng

Họ và tên bác sĩ

Họ và tên điều dưỡng

Ghi chú

Thứ 7

15/6/2024

Lê Hữu Hải
Quách Lương Thân

Nguyễn Thị Bình
Nguyễn Thị Mai

 

Chủ nhật

16/6/2024

Lê Nhật Linh
Nguyễn Huy Lực

Hoàng Thị Thắm
Lê Huy Thịnh

 

         
   

GIÁM ĐỐC

         
   

 

   
         
         
   

Hoàng Công Hưng