DANH SÁCH LÀM VIỆC NGÀY NGHỈ TUẦN THỨ 23 NĂM 2024

Đăng lúc: 09:27:46 05/06/2024 (GMT+7)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   
         

DANH SÁCH PHÂN CÔNG KHÁM, CHỮA BỆNH NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ TUẦN THỨ 23 NĂM 2024

Thứ

Ngày/tháng

Họ và tên bác sĩ

Họ và tên điều dưỡng

Ghi chú

Thứ 7

8/6/2024

Lê Hữu Trường
Nguyễn Huy Lực

Nguyễn Kiều Anh
Đinh Sỹ Thọ

 

Chủ nhật

9/6/2024

Hoàng Sỹ Linh
Quách Lương Thân

Nguyễn Thị Vân Anh
Trần Thị Châu

 

         
   

GIÁM ĐỐC

         
   

 

   
         
         
   

Hoàng Công Hưng