DANH SÁCH LÀM VIỆC NGÀY NGHỈ TUẦN THỨ 21 NĂM 2024

Đăng lúc: 10:31:49 20/05/2024 (GMT+7)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

   
         

DANH SÁCH PHÂN CÔNG KHÁM, CHỮA BỆNH NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ TUẦN THỨ 21 NĂM 2024

Thứ

Ngày/tháng

Họ và tên bác sĩ

Họ và tên điều dưỡng

Ghi chú

Thứ 7

25/5/2024

Lê Hữu Trường
Nguyễn Huy Lực

Nguyễn Thị Vân Anh
Trần Thị Châu

 

Chủ nhật

26/5/2024

Hoàng Sỹ Linh
Quách Lương Thân

Nguyên Kiều Anh
Lê Thị Liên

 

         
   

GIÁM ĐỐC

         
   

 

   
         
         
   

Hoàng Công Hưng