DANH SÁCH BÁC SĨ TRỰC HỖ TRỢ NGÀY NGHIE NGÀY LỄ THÁNG 5 NĂM 2021

Đăng lúc: 14:53:18 23/04/2021 (GMT+7)

 

                  SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƯ THANH

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG BÁC SĨ THAM GIA HỖ TRỢ TRỰC NỘI VIỆN NGÀY NGHỈ, NGÀY LỄ THÁNG 5 NĂM 2021

 

TT

Ngày, tháng, năm

Họ tê bác sĩ

Ghi chú

1

01/5/2021

Hoàng Thị Huyền Trang

 

2

02/5/2021

Lê Nhật Linh

 

3

03/5/2021

Trần Việt Hoàng

 

4

08/5/2021

Bùi Phương Anh

 

5

09/5/2021

Quách Thị Liền

 

6

15/5/2021

Lê Nhật Linh

 

6

16/5/2021

Trần Việt Hoàng

 

7

22/5/2021

Bùi Phương Anh

 

8

23/5/2021

Quách Thị Liền

 

9

29/5/2021

Lê Nhật Linh

 

10

30/5/2021

Trần Việt Hoàng

 

 

 

                                                                             GIÁM ĐỐC

                                                                                       

 

 

                                                                           Đoàn Mạnh Huân