LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16 NĂM 2021

Đăng lúc: 16:33:18 19/04/2021 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHƯ THANH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Như Thanh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16 NĂM 2020

Thứ

Ngày

Nội dung

Bộ phận chuẩn bị

Cấp chủ trì

Thành phần tham gia

Thời gian triển khai

Địa điểm

2

19/4/2021

Giao ban lãnh đạo chủ chốt

KHTH

Ban Giám đốc

Ban giám đốc, Trưởng khoa, phòng, Ban trực

7h45-8h

Hội trường tầng 2

 

 

 

 

 

 

3

20/4/2021

Giao ban lãnh đạo chủ chốt

KHTH

Ban Giám đốc

Ban giám đốc, Trưởng khoa, phòng, Ban trực

7h45-8h

Hội trường tầng 2

Họp Hội đồng người bệnh toàn viện

Phòng  điều dưỡng

Ban Giám đốc

Toàn thể người bệnh tại các khoa lâm sàng

9h – 10h

Hội trường tầng 3

4

21/4/2021

Giao ban lãnh đạo chủ chốt

KHTH

Ban Giám đốc

Ban giám đốc, Trưởng khoa, phòng, Ban trực

7h15-7h45

Hội trường tầng 2

5

22/4/2021

Giao ban lãnh đạo chủ chốt

KHTH

Ban Giám đốc

Ban giám đốc, Trưởng khoa, phòng, Ban trực

7h45-8h

Hội trường tầng 2

Bình phiếu chăm sóc

Phòng  điều dưỡng

Phó giám đốc

Toàn thể điều dưỡng

14h – 16h30

Hội trường tầng 3

6

23/4/2021

Giao ban toàn viện

KHTH

Ban Giám đốc

Toàn bệnh viện

7h45-8h

Hội trường tầng 3

7

24/4/2021

Ngày nghỉ tuần

 

 

 

 

 

CN

25/4/2021

Ngày nghỉ tuần

 

 

 

 

 

PHÒNG KHTH

     

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Hoàng Sỹ Khoa

 

 

 

Đoàn Mạnh Huân