Danh sách Ban giám đốc

Đăng lúc: 22:28:08 24/07/2019 (GMT+7)

SỞ Y TẾ THANH HÓA

BỆNH VIỆN ĐK NHƯ THANH

 

 

 

DANH SÁCH BAN GIÁM ĐỐC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

1

Đoàn Mạnh Huân

Giám đốc

0914.531.849

2

Nguyễn Văn Phụng

Phó Giám đốc

0912.580.291